Interfejs MTP

charakterytyka

mtp

Moduł wykorzystywany jest jako konwerter magistrali RS232 na magistralę RS485. Moduł MTP komunikuje się ze sterownikami monitoringu MSU-2 i MRS za pomocą dwukierunkowej magistrali RS485.

Interfejs MSB-1

charakterystyka

msb 1

Interfejs MSB-1 przystosowany jest do współpracy z jednym z sterowników MSU-2 lub MRS. Służy do pomiaru napięcia łańcucha do 24 pojedynczych ogniw 2 V albo monobloków 4 V, 6 V, 12 V

Interfejs MCN-1

charakterystyka

mcn 1

Przeznaczony jest do monitoringu systemów zasilania (rozdzielnice RNN, inwertory, UPS, agregaty itp.) jako układ pomiarowy parametrów obciążenia jednofazowego – napięcia wyjściowego zasilacza oraz prądu obciążenia.

Interfejs MCN-3

charakterystyka

mcn 3

Moduł MKD znajduje zastosowanie we wszelkiego typu obiektach, gdzie kontrolowany jest dostęp do wyznaczonych pomieszczeń. MKD komunikuje się ze sterownikiem MSU0d za pomocą wewnętrznej magistrali szeregowej.